9. mai 2020

Külastajale

Oleme avatud tavakülastajale aprill-september T- N kella 11.00-16.00, teistel aegadel palume ette broneerida.

Külastame viinamäge, kus anname ülevaate Murimäe Veinikeldri tegemistest ja põhajamaisest viinamarjakasvatusest.

Pileti hind 15 € /in

Pileti hind koos veinidegustatsiooniga 20€/in

Murimäe Veinikelder järgib ökoturismi põhimõtteid ning keskkonnasäästlikku majandamist.

Murimäe Veinikeldri veine saab kaasa osta, lisaks kohalikke ettevõtjate, limonaade, juuste (Andre Farm, Alutaguse juust, Viinmärdi Talu, Andri-Peedo talu, Ingel Drinks, Tori Siidritalu) jne.

Murimäe Veinikeldri veine on võimalik maitsta ja soetada ka meie koostööpartneritelt: Tartumaal- Plantarium by Jardin, SIP Tartu veini- ja õllepoes, Juulamõisas; Põlvamaal- Tillu kohvikus; Valgamaal- Kolme Sõsara Hõrgutised restoranis ja Nõuni kaupluses; Tallinnas- Restoanis Noa, Rataskaevu16 restoranis ning SIP Tallinn veini- ja õllepoes.

Kõikidele külalistele jagame infot piirkonnas olevate vaatamisväärsuste ja aktiivse puhkuse kohta, samuti anname toitlustuse ja majutuse infot.

Murimäe Veinikeldri tegevuses olulised valdkonnaspetsiifilised seadused jm asjakohased alusdokumendid seisuga 01.09.2020

 1. Otepää valla põhimäärus https://www.riigiteataja.ee/akt/429032018086 
 2. Terviseameti korraldused ja juhendid https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-haigus-covid-19-trukised-ja-juhendmaterjalid 
 3. Terviseameti Covid-19 käitumisjuhend avalike- ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele https://www.riigiteataja.ee/akt/319082020001 
 4. Asjaõigusseadus (http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12807782 )
 5. Võlaõigusseadus (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12876121)
 6. Isikuandmete Kaitse Seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011 
 7. Töölepinguseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/126102018028?leiaKehtiv 
 8. Raamatupidamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/125052012016?leiaKehtiv 
 9. Toiduseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/750600?leiaKehtiv
 10. Erinevadasjakohased Vabariigi Valitsuse korraldused.
 11. Eesti ökoturismi kvaliteedimärgise EHE kriteeriumid (http://www.maaturism.ee/index.php?id=ehe-mark)