9. mai 2020

Külastajale

Oleme avatud tavakülastajale aprill-september T- N kella 11.00-16.00, teistel aegadel palume ette broneerida.

Külastame viinamäge, tootmisruume, veinikeldrit, kus:

 • Eesti  ja teiste külma kliimaalade viinamarjakasvatuse ülevaade powerpointis
 • Eesti Käsitöö veinide tegemise põhimõtted , tooraine , pärmid ja muud vahendid, kogu protsessi tutvustus
 • Eesti ja muu maailma veinide erinevused ( sordid, kasulikud ained ja eripärad )
 • Aktsiisilao põhimõtete tutvustus Erinevate koduveinide tegemise põhimõtted ja ajalugu 
 • Kliendid saavad kaasa lüüa pudeldamisel ja korkimisel
 • Limonaadi tegemise protsess, mahlade pastoriseerimine, kuidas saab mull limonaadi
 • Tootmisjääkide kasutamise võimalused. Tee, pesto õlid, dolmad jms
 • Meie toodete degustatsioon ja kirjeldus
 • Külastuspakett ( olenevalt aastaajast) toimub siseruumides kestusega 1,5 h.

Pileti hind 15 € /in

Pileti hind koos veinidegustatsiooniga 20€/in

Murimäe Veinikelder järgib ökoturismi põhimõtteid ning keskkonnasäästlikku majandamist.

Murimäe Veinikeldri veine saab kaasa osta, lisaks kohalikke ettevõtjate, limonaade, juuste (Andre Farm, Alutaguse juust, Viinmärdi Talu, Andri-Peedo talu, Ingel Drinks, Tori Siidritalu) jne.

Murimäe Veinikeldri veine on võimalik maitsta ja soetada ka meie koostööpartneritelt: Tartumaal- Plantarium by Jardin, SIP Tartu veini- ja õllepoes, Juulamõisas; Põlvamaal- Tillu kohvikus; Valgamaal- Kolme Sõsara Hõrgutised restoranis ja Nõuni kaupluses; Tallinnas- Restoanis Noa, Rataskaevu16 restoranis ning SIP Tallinn veini- ja õllepoes.

Kõikidele külalistele jagame infot piirkonnas olevate vaatamisväärsuste ja aktiivse puhkuse kohta, samuti anname toitlustuse ja majutuse infot.

Murimäe Veinikeldri tegevuses olulised valdkonnaspetsiifilised seadused jm asjakohased alusdokumendid seisuga 01.09.2020

 1. Otepää valla põhimäärus https://www.riigiteataja.ee/akt/429032018086 
 2. Terviseameti korraldused ja juhendid https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-haigus-covid-19-trukised-ja-juhendmaterjalid 
 3. Terviseameti Covid-19 käitumisjuhend avalike- ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele https://www.riigiteataja.ee/akt/319082020001 
 4. Asjaõigusseadus (http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12807782 )
 5. Võlaõigusseadus (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12876121)
 6. Isikuandmete Kaitse Seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011 
 7. Töölepinguseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/126102018028?leiaKehtiv 
 8. Raamatupidamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/125052012016?leiaKehtiv 
 9. Toiduseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/750600?leiaKehtiv
 10. Erinevadasjakohased Vabariigi Valitsuse korraldused.
 11. Eesti ökoturismi kvaliteedimärgise EHE kriteeriumid (http://www.maaturism.ee/index.php?id=ehe-mark)