Projektid

Projekti nimetus: UUDSETE VEINI STARTERKULTUURIDE ARENDAMINE

Projekti eesmärgiks on: kasutada veinide kääritamisprotsessis lisaks pagaripärmile (Saccharomyces cerevisiase) veel looduslikke mitte-Saccharomyces tüüpi pärme. Need Eestist isoleeritud mitte-Saccharomyces tüüpi pärmid on võimelised tugevdama veini maitse ja lõhnaomadusi. Näiteks suudavad need pärmid toota terpeene ja lenduvaid estreid, mis täiustaksid veini lõhnabuketti. Eesmärgiks on testida pärmide kooskääritust ning demonstreerida vastava tehnoloogia kasutamise võimalikkust venitootmises.

Projekti tulemus: projekti tulemusel saadakse teada, kas eesti looduslikud pärmid annavad veini kvaliteedile midagi juurde või mitte.

Fondi nimetus: Innovatsiooniosak

Projekti kogueelarve 6000 + km

 

Projekti nimetus: “MURIMÄE VEINITALU INVESTEERINGUPROJEKT” LEADER PROGRAMM

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on ettevõtte arendamine läbi uute investeeringute käsitööveinide tootmisesse ja elamusturismi teenuste pakkumisse. Tõsta tootmisvõimsust ja tagada nõuetekohased tootmis – ja säilitustingimused.

Projekti tulemusena teostati investeeringud käsitööveini tootmisseadmete ja köögiinventari soetamisse, tootmishoone ventilatsioonisüsteemi ehitamisse, kütteseadmete soetamisse ja puurkaevu ehitamisse. Eesmärgid on saavutatud.

Investeeringuga oleme tõstnud käsitööveinide tootmismahtu, saavutanud nõutekohasuse kvaliteedi standarditele, oleme välja arendanud täiendavaid teenuseid ja uusi tooteid ning saavutanud seeläbi olulise konkurentsieelise.