Projektid

Projekti nimetus: UUDSETE VEINI STARTERKULTUURIDE ARENDAMINE

Projekti eesmärgiks on: kasutada veinide kääritamisprotsessis lisaks pagaripärmile (Saccharomyces cerevisiase) veel looduslikke mitte-Saccharomyces tüüpi pärme. Need Eestist isoleeritud mitte-Saccharomyces tüüpi pärmid on võimelised tugevdama veini maitse ja lõhnaomadusi. Näiteks suudavad need pärmid toota terpeene ja lenduvaid estreid, mis täiustaksid veini lõhnabuketti. Eesmärgiks on testida pärmide kooskääritust ning demonstreerida vastava tehnoloogia kasutamise võimalikkust venitootmises.

Projekti tulemus: projekti tulemusel saadakse teada, kas eesti looduslikud pärmid annavad veini kvaliteedile midagi juurde või mitte.

Fondi nimetus: Innovatsiooniosak

Projekti kogueelarve 6000 + km